top of page
doron_post2_edited.jpg
דורון טולדו

שמי דורון טולדו ואני פסיכותרפיסט ומנחה קבוצות.
הגישה שמאפיינת את הטיפול אותו אני מציע נשענת על עולמות תוכן וטיפול מערביים לצד היבטים של תורות חיים ורוח שצמחו במזרח. מתוך גישה זו, שנארגה והתפתחה במסע שלי כמטפל לאורך יותר משני עשורים, אני מציע ליווי ויעוץ בצמתים, במשברים ובתהליכי שינוי של אמצע החיים, סיוע ותמיכה מקצועית במציאת הקול האישי והנתיב הייחודי, והתרה של חסמים ועכבות במימוש העצמי.
תהליכי צמיחה טבעיים כאלו נוטים להניע באופן די שכיח תקופות של פירוק והרכבה בחייו של האדם שמביאים אותו לפנות ולהיעזר בטיפול. תהליכים אלו מלווים לא פעם במעבר דרך דיכאון או בהצפה של חרדות שמשבשות את החיים, שמבקשות עיבוד של טראומות וחוויות עבר מגבילות או לחילופין סיוע בצעדים נחוצים למען ההתפתחות האישית של האדם.
תקופות משבריות אלו, על הדיכאון או החרדה שבהן, מהוות למעשה שער לשינוי וצופנות בתוכן את "חכמת המשבר" ואת העצמי החדש המבקש להיוולד מתוכו.  

bottom of page